ภารกิจผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล(สกพ.) ประชาสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจ (ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ 15 มี.ค.66 นี้ . โดยสามารถเข้าไปตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งได้ที่ใน แอปฯ"แทนใจ" #สกพ. #Tanjai