ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ผบ.ตร. วันนี้ ( ๘ มี.ค. ๖๖) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมี พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ สังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดดีเด่น ของสำนักงานตำแห่งชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖" ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.