ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๖๖) เวลา ๐๘.๔๕ น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย และมี พล.อ.โปว เฮง รองผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานการประชุมฝ่ายกัมพูชา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ทบทวนถึงความก้าวหน้า และพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางทหารและความมั่นคงตามแนวชายแดน กำหนดแนวทางการดำเนินการภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในกรอบงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (RBC) ณ ห้องชุมพล โรงแรมเซนทารา อ.เมือง จว.นครราชสีมา