ภารกิจผู้บังคับบัญชา
✏️ เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกท่านร่วมโหวตเครื่องแบบสนาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร (แบบใหม่) ⏰ ขยายเวลาการเปิดโหวตจนถึงวันที่ 3 เม.ย.66 นี้เท่านั้น ! สืบเนื่องจากเสียงโหวตเครื่องแบบงานจราจร ข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ร่วมโหวตให้เป็น "เครื่องแบบสนามฯ" เพื่อเหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่งานจราจร ในครั้งนี้จึงให้ท่านร่วมโหวตเครื่องแบบสนามผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร (แบบใหม่) ที่ท่านต้องการได้เลยครับ สามารถเข้าไปกดโหวตได้ที่แอปพลิเคชันแทนใจ 📲❤️ หรือกดลิงก์ที่ปรากฏดังนี้ https://forms.gle/xZon7Fr9zRyMuCdv5