ภารกิจผู้บังคับบัญชา
วันนี้ (31 มี.ค.66) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.มารุต เรืองจินตนา รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา , พ.ต.อ.จริศักดิ์ แสนบัว รอง ผบก.กค.ภ.3, ผกก.สภ.กลางดง, ปากช่อง, หนองสาหร่าย, สีคิ้ว, สูงเนิน, ขามทะเลสอ, โพธิ์กลาง,เมืองนครราชสีมา, จอหอ, เฉลิมพระเกียรติ, โนนสูง, คง, โนนแดง, สีดา, บัวลาย, วังนำ้เขียว, ปักธงชัย , สว.คลองไผ่ (หน.สภ.ในเส้นทางหลัก และเส้นทางรอยต่อถนนมิตรภาพ), สว.ตำรวจทางหลวง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย รอง ผวจ.นครราชสีมา, ผู้แทนนายก อบจ.นครราชสีมา , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา, แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1,2 และ 3 จว.นครราชสีมา, สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ขนส่ง จังหวัดนครราชสีมา, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา, สรรพสามิตร ภาคที่ 3, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9, ผู้แทนสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และมูลนิธิกู้ภัย ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกการจราจร การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3 โดยมี ผบก.ภ.จว., รอง ผบก.(จร.), หน่วยงานภาคีเครือข่าย, หน.สภ. และ หน.งานจราจร ในสังกัด ภ.3 ทั้ง 236 สถานี และเขตพื้นที่รอยต่อกับตำรวจภูธรภาค 3 ได้แก่ ภ.จว.สระบุรี, ภ.จว.ลพบุรี, ภ.จว.ปราจีนบุรี, ภ.จว.สระแก้ว และ ภ.จว.ขอนแก่น ร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ณ ที่ตั้งของหน่วย