ภารกิจผู้บังคับบัญชา
ช่วยกันแชร์ ✅ ✅️ #เส้นทางเลี่ยงรถติดสำหรับเทศกาลปีใหม่2566 🚨 #ภาคอีสาน 📌กรุงเทพฯ - ภาคอีสาน 1️⃣ ถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาสามแยกพุแค เข้าถนนพุแคหล่มสัก ทล.21 เลี้ยวขวาแยกม่วงค่อม เข้าสู่ ทล.2256 หรือเลี้ยวซ้ายเข้า ทล.205 เพื่อเข้าสู่ ทล.201 ไปยังจังหวัดชัยภูมิ 2️⃣ เส้นทางกรุงเทพฯ - จังหวัดฉะเชิงเทรา และใช้ ทล. 304 (อ.พนมสารคาม - อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน้ำเขียว - อ.ปักธงชัย) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา 3️⃣ เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง จังหวัดสระแก้ว - อรัญประเทศ - อ.ตาพระยา - อ.โนนดินแดง - อ.ละหานทราย เข้าสู่ จังหวัดบุรีรัมย์