ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กำชับ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565” 🟠1. บริหารจัดการอุปกรณ์กล้องบันทึกภาพและเสียง 🟡2. บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง 🟢3. การแจ้งการควบคุมตัว 🟣4. การจัดเก็บบันทึกข้อมูลภาพและเสียง 🔵5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง