ภารกิจผู้บังคับบัญชา
🚫 เตือนผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับใบสั่งจราจร 🚫 ✅ ประกาศกรมการขนส่งทางบก 🔜 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 🔴 ระบบชำระภาษีรถ eservice.dlt.go.th จะเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 🔴