ภารกิจผู้บังคับบัญชา
รอง ผบช.ภ.3 ตรวจการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ . วันนี้ (25 พ.ค.66)เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 /หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของ ภ.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.เจตติ์ บัวทิพย์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3, พ.ตอ.เสรี ฉายศิลป์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.สุพัตร สุพรม ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3, พ.ต.อ.พาวิน พานกระโทก ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3, พ.ต.ต.ชรัษถ เชิงชัยภูมิ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาตรวจประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางการยกระดับฯ ที่ สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท. นิธิรุจน์ ชัยรัฐนิธิยศ สว.สภ.หนองสังข์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.หนองสังข์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และนำคณะทำงานฯ ตรวจประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจตามแบบตรวจสอบติดตามการยกระดับฯ ของ ตร. 4 ด้าน คือ 1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service 2) นอกสถานีตำรวจ 3) จุดเน้นการปฏิบัติของแต่ละสายงาน (งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร และงานสอบสวน) และ 4) การตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ได้กำชับขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. ดังนี้ 1. การยกระดับการบริการประชาชนบนสถานีตำรวจ ทั้งภายในสถานี One stop service และ ภายนอกสถานี stop walk and talk , ความพร้อมการเข้าระงับเหตุ ฯลฯ 2. ดำเนินงานตามนโยบายของ ตร. ที่จะมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ 3. ประชาสัมพันธุ์สร้างการรับรู้และเข้าใจ ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4. ขับเคลื่อนต่อยอดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 5. การฝึกประจำสัปดาห์ การฝึกยุทธวิธี และยุทธวิธีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้คณะทำงานฯ ที่รับผิดชอบการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการแต่ละด้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. กำหนด และเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมินจาก จต. ต่อไป