News
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 168-169 ประจำปี พ.ศ.2561 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 168 และ 169 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการฝึก อบรมระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย รุ่นที่ 168 จำนวน 150 นาย และ รุ่นที่ 169 จำนวน 142 นาย รวมทั้งสิ้น 292 นาย โดยมีพล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค3 และพล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เข้าร่วมพิธี วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/ppr3fanpage/videos/942465452596718/