NEWS-ข่าว
ผู้บังคับการอำนวยการ ภ.3 ประชุมกำชับ การปฏิบัติหน้าที่ของ ศปก.ภ.3 วันนี้ (15 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวร ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค3 และ ศูนย์อำนวยการฯ สงกรานต์ 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/962996753876921/