NEWS-ข่าว




ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ" และเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมบริหาร ภ.3 โดย ผบช.ภ.3 เป็นประธานการประชุม วันนี้ 12 มิ.ย.61 เวลา 09.40 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1-6 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ” ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมเตรียมพร้อมก่อนการประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน มิ.ย.61 ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรภาค 3



ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/994647400711856/