NEWS-ข่าว
รอง ผบก.อก.ภ.3 ตรวจความเรียบร้อย การอบรมโครงการบริหารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ให้มีประสิทธิภาพ ณ ศฝร.ภ.3 พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยและตรวจจำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการการอบรมการบริหารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/994700810706515/