NEWS-ข่าว
ภ.3 เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผช.บร2/รองหัวหน้าคณะทำงาน/ ประธานในการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.บุญส่ง ขุนแขวง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พ.ต.อ.ทรงยุทธ ซุยสูงเนิน รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรภาค 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/220067384836532/posts/995429270633669/