ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


สมัครใจเข้าบำบัด ฟื้นฟู ฝึกอาชีพ กลับสู่สังคม...

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1648556195227021/