News
วงดุริยางค์ตำรวจ ร่วมขับร้องเพลงแจ๊ส ภายในงานงาน #อุ่นไอรักคลายความหนาว เชิญทุกท่านแต่งกายย้อนยุคหรือชุดสุภาพเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศภายในงาน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 11 มีนาคม 2560ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/1650692365013404/