NEWS-ข่าว
#ห้ามเล่นแป้งเล่นตำรวจแทน!! หลายพื้นที่เริ่มมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและมีการเล่นน้ำกันสนุกสนาน ขอให้ทุกท่านเล่นด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาประเพณีไทย ช่วยกันสอดส่องดูแล และเป็นเจ้าบ้านที่ดีกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ “จนท. พร้อมดูแลความปลอดภัยทุกท่านครับ” #ภาพประกอบปีที่ผ่านมาที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1691235770959063/