ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1691306787618628/