NEWS-ข่าว
พล.ต.อ.ดร วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. / โฆษก ตร. บินสำรวจเส้นทางตรวจการจราจร เส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งหน้าเข้า กทม.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/1693246934091280/