ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


จุดบริการรถตู้รับส่งประชาชนหน้าหมอชิต ฟรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/1693360387413268/