ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขาเข้า บริเวณธัญบุรี ลำลูกกา 18.55 น. รถเยอะยังเคลื่อนตัวได้ดี

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/1693390177410289/