NEWS-ข่าว
มีใครไหนบ้าง แนะนำแนวทางอย่างครู... #ลาดตระเวนสุดท้ายก่อนปลดเป้วางปืน พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1750466528369320/