NEWS-ข่าว
ตำรวจกับการฝึกดำน้ำ ภาพบรรยากาศการฝึกของนักเรียนนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 18 (บก.รน.) กับการฝึกใช้อุปกรณ์ดำน้ำ หลังการฝึกผ่านมา 2 สัปดาห์ และเป็นการดำน้ำครั้งแรกของพวกเขา ทุกนาย...ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1751755451573761/