ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


แถลงความคืบหน้า #เหตุเรือล่ม จ. ภูเก็ต

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1794922200590419/