ภาระกิจผู้บังคับบัญชา


ความคืบหน้า แถลงข่าวของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จ.ภูเก็ต เวลา 10.00 น.

ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/1796518507097455/