NEWS-ข่าว
ตชด.344 ช่วยเหลือประชาชน น้ำป่่ไหลหลาก จังหวัดตาก เมื่อ 8 ก.ค.62 เวลา 13.30 น. กองร้อย ตชด.344 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธวัช ปั้นเหน่ง รอง ผู้บังคับกองร้อยฯ พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กองร้อย ตชด.344 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัย(น้ำป่าไหลหลาก) บริเวณ รร.สอนศาสนาคริสเตียน บ.เบอลู่โค๊ะ ม.1 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จว.ตาก ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯจำนวน 26 คน มีทั้งคนในพื้นที่และชาวต่างชาติ(ผู้เผยแพร่ศาสนา) ไม่มีผู้บาดเจ็บเสร็จภารกิจเวลา 19.00 น.ที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2340506796031954/