NEWS-ข่าว
... แอดก็ยินดีด้วยกับพี่เขานะครับ ที่ยังมีโอกาสขับขี่ได้จนถึงทุกวันนี้ 😂😂😂 ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยเคารพกฎจราจรที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2344789528937014/