NEWS-ข่าว
ภาพผู้ต้องหาตามหมายจับคดีคนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจบ้านกอแลบิเละฐาน ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อ 23/07/2562 ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 4 นาย และบาดเจ็บ 2 นาย รายชื่อเจ้าหน้าที่(เสียชีวิต) 1.นายอุสมาน ยาซารี (ชรบ.) 2.นายอับดุลฟาต๊ะ เสนเหรม (ชรบ.) 3.จ.ส.อ.ชูธวัช มาศศรี (จนท.โครงฯ) 4.อส.อุสมาน ตาสะเมาะ รายชื่อเจ้าหน้าที่(ผู้ได้รับบาดเจ็บ) 1.อส.นิอามีน มะสาแม 2.อส.ไพสาน มูซอดีที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/338898239526163/posts/2402355756513724/