NEWS-ข่าว
กลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตร. ให้ติดตามคนที่กระทำความผิดกรณีทำร้าย จ่านิวที่มาของข้อมูล :: https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/648048719007830/