ภารกิจผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา ภ.3 เยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้(10ธ.ค.2561) เวลา 16.00น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเ... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว จังหวัดนครราชสีมา" . วันนี้ (9 ธ.ค.61) พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา... [อ่านต่อ]

 • วันนี้(7ธ.ค.61) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีกระ... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (7 ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3/หน.ชป.ภ.3 ร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามของชุดปฏิบัติการใน... [อ่านต่อ]

 • ประชุมสัมมนา เรื่องบทบาทข้าราชการตำรวจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันนี้ (7 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิยช์... [อ่านต่อ]

 • ประชุมกำชับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ วันนี้ (๗ ธ.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (5 ธ.ค.61) เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพ... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (5 ธ.ค.61) เวลา 07.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธ... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย... [อ่านต่อ]

 • ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ ประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการประจำสัปดาห์ วันนี้ (๔ ธ.ค.๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.... [อ่านต่อ]

 • # กำหนดการ " Bike อุ่นไอรัก" นครราชสีมา # ตามที่เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส)ได้รับมอบหมายให้ประสานกับทางจ... [อ่านต่อ]

 • รอง ผบช.ภ.3 ร่วมประชุมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (3 ธ.ค.61) เวล... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ ( 3 ธ.ค.61 ) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.3 เดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้... [อ่านต่อ]

 • ผบช.ภ.3 ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ วันนี้ (3 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. พล... [อ่านต่อ]


กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.3
 2. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบ ข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
 4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (15 พ.ย.61)
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 40
 6. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว.-ผกก (29-ต.ค.61)
 7. ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร รุ่นที่ 40
 9. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 10. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ สภ.สวาย
 2. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 8. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 9. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 10. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯอื่นๆ


 1. แบบประเมินผลการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
 2. ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 3. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 4. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 5. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 8. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 10. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

ผลงานทางวิชาการ


 1. รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ
 2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2561
 3. บทสรุปและรายงานโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
 4. การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 5. โครงการวิจัยพัฒนาพนักงานสอบสวน
 6. ผลของการนั่งสมาธิระยะสั้นก่อนเข้าชั้นเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบตำรวจในศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค 3
ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.ชี้แจงข่าวปลอม!!! ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ตรวจพบการแชร์ข่าวปลอมจากเว็บ GMMWORK ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกนำภาพมาอ้างใ... [อ่านต่อ]

 • พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผย ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 พายุดีเปรสชัน “โทราจี” ได้ปกคลุมในพื้นที่ทางภา... [อ่านต่อ]

 • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี สนองนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล และนโยบาย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและคนต่า... [อ่านต่อ]

 • 💻 ตามที่ปรากฎตามสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง รถดับเพลิงถูกออกใบสั่ง มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “รถดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ใช้ความเร็ว... [อ่านต่อ]

 • [ประชาสัมพันธ์] เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17ตุลาคม 2561 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมที่พ... [อ่านต่อ]

 • คำชี้แจงจาก ผกก.สน.คันนายาว ถึงกรณี "สาวโวย ถูกตำรวจผลักล้ม" ชมคลิปข่าวจาก ข่าวช่องวัน https://www.facebook.com/onenew... [อ่านต่อ]

 • ฝ่ายโซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจทำดี ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี ที่เกลี้ยกล่อมเด... [อ่านต่อ]

 • ++ข่าวประชาสัมพันธ์++ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงภารกิจของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในพื้นที่... [อ่านต่อ]

 • #ตำรวจไม่ได้จับหรือออกใบสั่งและได้ช่วยประสานรถยกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีท... [อ่านต่อ]

 • ขณะนี้ทาง สน.พญาไท นั้นได้รับคำร้องทุกข์ตามคดีอาญาไว้แล้วและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะได้ดำเนินคดี... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด

วีดิทัศน์ สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 3

เรื่องดีดีTNN : สภ. วังน้ำเขียวเปิดโรงพัก ให้ นนท. เข้าพักฟรี


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์เฟ้อแท๊กซี่เก็บเงิน ครึ่งแสน ประสาน สวพ.FM91 ส่งคืนนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM 91 คล... [อ่านต่อ]

ทรงพระเจริญ [อ่านต่อ]

ภาพเหล่านักปั่น กำลังไปร่วมงานไบค์อุ่นไอรัก ณ.อนุเสาวรีย์ประธิปไตย #นักปั่นไบค์อุ่นไอรัก #bikeอุ่นไอรัก #งานอุ่นไอรัก... [อ่านต่อ]

สำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานไบค์อุ่นไอรัก และนำรถยนต์มา จุดรอดรถสนามน้านางเลิ้งต็มแล้วครับ #ขอบคุณข้อมูลจาก กอร.อุ่นไอร... [อ่านต่อ]

เมื่อมีความชอบความฝันใน 2 สิ่ง 👇🏼👇🏼 ระหว่างการเป็น “นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย” และ “ข้าราชการตำรวจ” ..... ความฝันแรกของเ... [อ่านต่อ]

พลตำรวจเอกศรีวราห ์รังสิพราหมณกุลรอง.ผบ.ตร. และอธิบดีกรมป่าไม้ จะเดินทางไปจับกุม ขบวนการปลอมเอกสารการทำไม้และค้าไม้เถื่อ... [อ่านต่อ]

พลตำรวจเอกศรีวราห ์รังสิพราหมณกุลรอง.ผบ.ตร. และอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปจับกุม ขบวนการปลอมเอกสารการทำไม้และค้าไม้เถื่อน... [อ่านต่อ]

ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที... [อ่านต่อ]

ปิดแล้ว สะพานข้ามแยกลำสาลี [อ่านต่อ]

คู่มือเที่ยวงานอุ่นไอรักครับ อย่าลืมแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปมาอวดแอดบ้างนะครับ😁 http://phralan.in.th/routedetail.php?id=5&d=22... [อ่านต่อ]

บช.น.แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำ... [อ่านต่อ]

ประชุม อุ่นไอรัก [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พร้อมตำรวจ สตม. ตำรวจท่องเที่ยว สภ.เสม็ด และชุ... [อ่านต่อ]

#ปิดสะพานข้ามแยกลำสาลี ฝั่งขาเข้าเมือง 1 ปี [อ่านต่อ]

แพทย์หญิง นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มแพทย์ฉุกเฉิน กรมการแพทย์ ได้กล่าวถึงผู้มาร่วมปั่นจักรยาน งานไบค์อุ่นไอรัก ในว... [อ่านต่อ]