ภารกิจผู้บังคับบัญชารักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เข้ารับมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 256... [อ่านต่อ]

 • ผู้บังคับบัญชา ภ.3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้กับประชาชน ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้(16 ต.ค. 2561) เวลา 13.30 น.... [อ่านต่อ]

 • ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 3 ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ วันนี้(16 ต.ค. 2561) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิ... [อ่านต่อ]

 • รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ออกตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ ( 16 ต.ค.61) เวลา 09.00 - 11.00 น.... [อ่านต่อ]

 • พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (๑๓ ต.ค.๖๑) เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.๓ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อ... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (13 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.3 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีวาง... [อ่านต่อ]

 • วันนี้ (๑๓ ต.ค.๖๑) เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.๓ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อ... [อ่านต่อ]

 • ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 เข้าพบ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เนื่องในโอกาสรับตำแหน... [อ่านต่อ]

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าพบ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ . วันนี้ (12 ต.... [อ่านต่อ]

 • รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ตรวจเยี่ยมกำชับการปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจในสังกัด . วันนี้ (12 ต.ค.61) เวลา 14.30 น. พล.ต.... [อ่านต่อ]

 • รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 จัด Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีวันตำรวจ . วันนี้ (12 ต.ค.61) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ไพโร... [อ่านต่อ]ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 2. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 3. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เพิกถอนรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ
 4. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
 5. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560
 6. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.3
 7. คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 8. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2561
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 4. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 7. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 8. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 9. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 10. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560.อื่นๆ


 1. ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 2. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 3. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 4. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 7. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 9. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)

ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. • คำชี้แจงจาก ผกก.สน.คันนายาว ถึงกรณี "สาวโวย ถูกตำรวจผลักล้ม" ชมคลิปข่าวจาก ข่าวช่องวัน https://www.facebook.com/onenews31/videos/1786231434759863/ [อ่านต่อ]

 • ฝ่ายโซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจทำดี ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี ที่เกลี้ยกล่อมเด็กหญิงที่จะคิดสั้นกระโดดสะพานฆ... [อ่านต่อ]

 • #ตำรวจไม่ได้จับหรือออกใบสั่งและได้ช่วยประสานรถยกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีมีท... [อ่านต่อ]

 • ขณะนี้ทาง สน.พญาไท นั้นได้รับคำร้องทุกข์ตามคดีอาญาไว้แล้วและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะได้ดำเนินคดี... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีผู้ใช้เฟสบุ๊ก โฉมงาม กับอสูร ได้โพสข้อความพร้อมรูปภาพ กรณีอ้างว่าเพื่อนของตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกาย จนเป... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปบนโลกออนไลน์ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วาจาไม่สุภาพ โดยมีใจความว่า "เดี๋ยวตบบ้องหูเลย อย่ามาทะลึ่... [อ่านต่อ]

 • ****อัพเดตความคืบหน้าล่าสุด จากกรณีคลิปข้างต้นนะครับ ทาง สภ.บางบัวทอง ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทราบชื่อผู้กระทำความผิ... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่มีการแชร์คลิปและข้อความบนโซเชียลมีเดีย ระบุข้อความว่า #เหตุแบบนี้.แจ้งความ ตร.บอกความผิดไม่ซึ่งหน้า คือไรค่ะ.... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีที่เพจ "เจ้าพ่อ คลิปเด็ด ข่าวดัง" ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า #นี่หรือผู้รักษาความความปลอดภัย ❓ #ดักกันแบ... [อ่านต่อ]

 • ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ขอชี้แจงกรณีการแชร์ข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถชนคนเสียชีวิตแล้วหนี จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลที่ถ... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด

วีดิทัศน์ สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 3


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ###ประกาศ คนใจรักในด้านงานจราจร สำหรับผู้ที่มีใจเป็นอาสางานจราจร เตรียมเข้าอบรมอาสาจราจร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจราจร หลั... [อ่านต่อ]

พ.ต.อ.พงษ์อนันต์ คล้ายคลึง รรท.ผบก.ตม5 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าว ปฏิบัติการ (Operation X-ray Out Law Foreigner)... [อ่านต่อ]

พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.ตชด.และภริยา รับมอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภค จากการจัดพิธีทำบุญตักบาตร "งานศิร... [อ่านต่อ]

แพทย์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับ ผบ.ตร.เข้าเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจา... [อ่านต่อ]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพนักงานสอบสวน เดินทางไปสอบปากคำผู้เสียหายชาวอังกฤษ ที่กล่าวอ้างว่า ถูกวางยา ขโมยทรัพย์สินและถูกข... [อ่านต่อ]

ในวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียา... [อ่านต่อ]

ตำรวจยุติสืบสวนคดีเกาะเต่า หลัง สอบปากคำผู้เสียหายข้อมูลไม่เพียงพอ -พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชา... [อ่านต่อ]

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีการนำเสนอข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษถูกข่มขืนโดยชายไม่ทราบชื่อ ที่ริมหา... [อ่านต่อ]

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 [อ่านต่อ]

ประชาชนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ เส้นทางนครชัยศรี-กรุงเทพ ท้ายแถวเซ็นทรัลศาลายา [อ่านต่อ]

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)ถ.วิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง.ผบ.ตร.พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่... [อ่านต่อ]

สุดยอดแพทย์หญิง!จอดรถช่วยทำคลอดฉุกเฉินบนรถกระบะ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ต.ค.61 ด.ต.วิเชษฐ์ ฑีฆายุทธสกุล เจ้าหน้าที... [อ่านต่อ]