ภารกิจผู้บังคับบัญชา • ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและเป็นสักขีพยานในการประนอมหนี้ของประชาชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ต... [อ่านต่อ]

 • ผบช.ภ.3 ประชุมฝ่ายเตรียมการ พิธี ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.3 วันนี้ ( 15 ส.ค. 6... [อ่านต่อ]

 • รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ วันนี้ (14 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.รุ่งโรจ... [อ่านต่อ]

 • รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมการใช้งานประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ(CRIMES) "ใ... [อ่านต่อ]

 • โครงการ "ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 11 และ 12... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 เปิดโครงการยิงปืนพกสั้นต่อสู้ป้องกันตัวของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี 2561 วันนี้ (14 ส.ค.61) เวล... [อ่านต่อ]

 • ฝ่ายอำนวยการ ภ.3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน ส.ค.61 วันนี้ (14 ส.ค.61) เวลา 11.00 น. พ.ต.... [อ่านต่อ]

 • ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม... [อ่านต่อ]

 • รอง ผบช.ภ.3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จว.อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ว้นน... [อ่านต่อ]

 • ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินยุทธการ "ขุดรากถอนโคนขบวนการแก็งค์เงินกู้นอกระบบ" ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญปัญหาหนี้น... [อ่านต่อ]


กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปรอดภัย
ประกาศ / ดาวน์โหลดกำลังพล / สวัสดิการ / ฝึกอบรม


 1. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 2. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 3. ประกาศตำรวจภูธรภาค 3 เพิกถอนรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ
 4. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร
 5. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560
 6. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.3
 7. คำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 8. แก้ไขประกาศลำดับอาวุโส รอง สว. ถึง ผกก.ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2561
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 39

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา


 1. ประกาศแผนจัดซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ(191) ภ.จว.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. ประกาศแประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 4. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.นครราชสีมา
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปรอดภัยพระตำหนักทิพย์พิมาน
 7. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตําหนักทิพย์พิมาน
 8. เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักและที่ทำการกองร้อยถวายความปลอดภัย พระตำหนักทิพย์พิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 9. คำสั่ง 1549-2560 มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 10. แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560.อื่นๆ


 1. แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
 2. แบบสำรวจข้อมูลของสถานีตำรวจ
 3. แบบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
 4. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 5. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 6. ไฟล์ประชุม ศปก.ภ.3 ประจำวันที่ 29 ม.ค. 61
 7. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
 8. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
 10. แบบตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าวศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.ชายตามก่อกวนสาว "ไม่ใช่ลูกตำรวจ" กรณีมีพนักงานร้านสะดวกซื้อโดน ชายอายุ ประมาณ​ 40 ปี ก่อความเดือดร้อน​รำคา​ญ​ ขว้างปาขวดน้ำ เขย่าประตู​บ้าน และกล่าว... [อ่านต่อ]

 • จากการประสานไปยัง สภ.บางกล่ำ จว.สงขลา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ทาง สภ.บางกล่ำ ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าทาง สภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ... [อ่านต่อ]

 • ขอให้การปฏิบัติภารกิจในการนำน้องๆออกจากถ้ำ ผ่านไปได้ด้วยดีครับ ปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และน้องๆนะครับ แอดมิน ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ทุกคนขอเป็นกำล... [อ่านต่อ]

 • ผบ.ตร.สั่งเสริมทีมช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำ จ่อเอาผิดคนฉวยโอกาสรับเงิน เช้าวันนี้ ( 27 มิ.ย.61) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชา... [อ่านต่อ]

 • เบื้องต้นทางเพจ ตำรวจ กองปราบปราม ได้ตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามอย่างแน่นอน ทั้งนี้ทางแอดมินไ... [อ่านต่อ]

 • แอดมินตรวจพบว่ามีการแชร์ข่าวกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเกี่ยวข้องกับการเผาบ้านเรือนประชาชนกรณีไม่ชดใช้หนี้ จากเว็บนี้... [อ่านต่อ]

 • จากกรณีผู้ Facebook ชื่อ Nithidol Chavaranggoon เป็นผู้โพสต์คลิปวิดีโอและมีการแชร์ต่อไปในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีพี่สาวของต... [อ่านต่อ]

 • ชี้แจงกรณีเพจ Social Hunter ได้โพสต์ข้อความวิจารณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีหนุ่มขับเก๋งฝ่าไฟแดง ข้ามทางม้าลาย มีอาการมึนเมาสุ... [อ่านต่อ]

 • เพจศูนย์โซเชียลมีเดีย ขอชี้แจงกรณีที่เพจ "Youlike คลิปดีดี" ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้า... [อ่านต่อ]

 • ตำรวจ สภ.น้ำยืน ชี้แจงไปยังเพจ "อุบลวันนี้" กรณีกลุ่มวัยรุ่นโพสต์คลิปกล่าวหาว่าตำรวจจับเป่าแอลกอฮอร์หน้าบ้าน ซึ่งไม่เป็น... [อ่านต่อ]


โรงพักเพื่อประชาชนห้องน้ำ สภ.โขงเจียมสุดหรู | 01-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

61 02 06 ยายเมี่ยน โรงพักวังน้ำเขียว

โคราช ด.ต. ใช้เวลาว่างช่วยเมียขายขนม | 07-12-60 | ตะลอนข่าวเช้านี้

ฮา..อย่างมีสาระ ตู้แดง QR CODE ตำรวจโขงเจียม

ศรีสะเกษ เข้มตรวจจับไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สี่แยกข่าวอีสานใต้03-03-61

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๓

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.สิรินธร ภ.จว.อุบลราชธานี

ชุดปฎิบัติการปักกลด สภ.พิบูลมังสาหาร พบปะชาวบ้านหาปลา

เคลียร์คัดชัดเจน ตอน ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) 7 มี.ค. 61

สกัดกั้นยาเสพติดก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดย ภ.จว.อุบลราชธานี

ตำรวจโคราช โครงการ "เมาแล้วขับ กลับใจ เลิกเมาแล้ว"

ตำรวจโคราช จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 4 พฤษภาคม 2561

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจจราจร สอนการบ้านเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน | ดาบตำรวจ

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจโคราช ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2561

ตำรวจภูธรภาค 3 ปักกลด


สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.สกพ. และ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รอง โฆษก ตร. แถลงข่าว เกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้ง ณ ห้อง... [อ่านต่อ]

กองบินตำรวจ(บ.ตร) ได้รับมอบหมายให้บินไปตรวจพื้นที่เหนือเขื่อนปราณบุรี และเข้าตรวจเยี่ยมรวมถึงมอบยาและเครื่องเวชภัณฑ์ให้ก... [อ่านต่อ]

ทลายแก๊งพนันออนไลน์มูลค่าความเสียหาย100กว่าล้านบาท [อ่านต่อ]

ตำรวจท่องเที่ยวบุกทลายเครือคข่ายพนันออนไลน์ [อ่านต่อ]

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจจราจรและมอบนโยบายการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาจราจร นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบั... [อ่านต่อ]

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ รพ.ตร. / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าร... [อ่านต่อ]

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ [อ่านต่อ]

พลเอกประยุทธ์จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจ... [อ่านต่อ]

เพิ่มเติมกรณีความคืบหน้าสถาณการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดนครนายก พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน ผบก.ภ.จว.นครนายก ได้ตรวจพื้... [อ่านต่อ]

ผบก.จว.นครนายก ตรวจพื้นที่กรณีน้ำป่าไหลหลาก ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนติดค้าง กำชับ จนท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากมี... [อ่านต่อ]

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงาน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญา... [อ่านต่อ]

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงาน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญา... [อ่านต่อ]

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญรองโฆษก ตร. แถลงข่าวนายกฯตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาลการปฎิบัติศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรแบบบูรณาการ การแก้ไ... [อ่านต่อ]