.

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 3พล.ต.ท.ฐากูร นัทธีศรี
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3