.

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 3พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม
ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(2)
พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(3)
พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(4)

พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(5)
พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(6)
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3
(7)